คุณสมบัติที่สำคัญของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างแม่นยำ

ข้อกังวลสำคัญสำหรับวัสดุการเต้นของหัวใจและแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ดีเพื่อเลียนแบบคุณสมบัติที่สำคัญของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างแม่นยำโดยพื้นฐานแล้ววัสดุของเราตอบสนองความต้องการจำนวนมากขณะนี้วัสดุจำนวนมากได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์การออกแบบรองรับการเคลื่อนที่ของหัวใจสูบน้ำและได้รับการทำหน้าที่

การศึกษาครั้งนี้รายงานการพัฒนาวิธีการและการออกแบบของเรา แต่ตอนนี้เรากำลังรอคอยที่จะพัฒนารุ่นต่อไปของการออกแบบและวัสดุที่มีจุดมุ่งหมายในที่สุดในการใช้แพทช์นี้เป็นยาสำหรับหัวใจวายแผ่นอิเล็กโทรไฟฟ้าของเรารองรับการนำไฟฟ้าระหว่างเนื้อเยื่อชีวภาพในรูปแบบ ex vivo ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างแพตช์ทางวิศวกรรมชีวภาพที่สามารถสรุปแง่มุมของเนื้อเยื่อหัวใจนั่นคือกลไกการเคลื่อนไหวและสัญญาณไฟฟ้า