ชัดผิดทุจริต’กองทุนเสมาฯ’25ราย ระดับ8-11หนาวแน่

ผลสอบทุจริต “กองทุนเสมาฯ” ถึงมือ ปลัดศธ. แล้ว พบผิด 25 ราย เป็นคนสังกัด ศธ. ทั้งหมด โดย 7 ราย ยังรับราชการมีตั้งแต่ระดับ 8 ถึงระดับ 11 ที่เหลือพ้นจากราชการแล้ว นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กล่าวว่า ตนได้สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. แล้ว

ซึ่งผลการสืบสวนพบว่าผู้กระทำผิดที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าทำความผิด ทำให้ราชการเสียหาย มีจำนวน 25 คน เป็นบุคลากรสังกัด ศธ. ทั้งหมด เป็นบุคคลที่รับราชการอยู่ประมาณ 7 ราย ตั้งแต่ระดับ 8 จนถึงระดับ 11 และบุคคลที่พ้นจากราชการไปแล้ว ในจำนวนนี้มีทั้งกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กลุ่มไม่ปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมของทางราชการ กลุ่มที่ทุจริตถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ กลุ่มรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และกลุ่มประมาทเลินเล่อ โดยส่วนใหญ่ผิดอยู่ในฐานประมาทเลินเล่อ สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การดำเนินการรายบุคคลตามความผิดที่พบ ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับใครบ้าง อย่างบุคคลที่พ้นจากราชการแล้วก็จะใช้เอกสารหลักฐานที่ชี้มูลความผิด การดำเนินการทางแพ่ง รวมถึงดำเนินการความผิดทางละเมิด ส่วนข้าราชการในสังกัดอื่นๆ ทางคณะกรรมการสืบฯ ไม่ได้ดำเนินการชี้มูลความผิด เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำลังอยู่ระหว่างเรียกเพื่อสอบถามข้อมูล และพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews