ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เม.ย.เพิ่มร้อยละ 3.99

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.61 โตร้อยละ 103.28 ขยายตัวร้อยละ 3.99 คาดตลอดปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5-3.0

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนเมษายน 2561 ว่า จากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องขยายตัวร้อยละ 11.6 และส่งออก 4 เดือนแรกขยายตัว 13.1 รวมทั้งผลจากการที่กำลังซื้อในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 103.28 ขยายตัวร้อยละ 3.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.32 ดัชนีบวกติดต่อกันเดือนที่ 12 ทำให้ 4 เดือนแรกปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับ 4 เดือนแรกปี 2560 หดตัวร้อยละ 0.3

สำหรับอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกเดือนเมษายน 2561 ได้แก่ น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.13 รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.31 เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41 Hard Disk Drive ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.78 และน้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27.-สำนักข่าวไทย