ต้นแบบชุมชนปลอดไฟป่า ต่อยอดท่องเที่ยว จ.ลำปาง

ภาพมุมสูงทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี แสดงให้ผลกระทบไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา ยังสร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่ ของจังหวัดลำปาง
แม้มาตรการคุมเข้ม ลดการเผา ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะช่วยให้สถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มดีขึ้น สถิติ หรือตัวเลขการเกิดไฟป่าปีนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ประมาท ยังวางแผนรับมือไปตลอดจนกว่าจะผ่านพ้นแล้งนี้ หรือให้แน่ใจว่าฝนจะไม่ทิ้งช่วง โดยเฉพาะผืนป่าอนุรักษ์กว่า 2,500,000 ไร่

ปัจจัยสำคัญอีกอย่าง คือ ความร่วมแรงร่วมใจคนในพื้นที่ ช่วยเป็นหูเป็นตา ตระหนักถึงผลกระทบ

อย่างที่ชุมชนบ้านขาม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จากเดิมเคยประสบปัญหาบุกรุกแผ้วถาง ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และไฟป่า แต่หลังเข้าร่วมเครือข่ายปลอดเผา รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีกติกาชุมชนร่วมกัน ปัจจุบันที่นี่เป็นหมู่บ้านปลอดการเผา ไม่มีไฟป่ามาหลายปี

ผืนป่ารอบๆ ชุมชนกว่า 1,800 ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ แม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ ก็กลับฟื้นคืนมา

รังผึ้งนับร้อยบนต้นไม้สูงเด่นกลางป่า แสดงให้เห็นอีกความสำเร็จของการอนุรักษ์ และกลายเป็นจุดดึงดูด ต่อยอดท่องเที่ยวให้กับชุมชน เมื่อชุมชนเห็นความสำคัญ ปัญหาก็ลดลง

ภูมิคุ้มกันที่ดี อาจจะช่วยให้สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดลำปางดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ แต่ตราบใดที่สาเหตุหลัก ยังเกิดจากฝีมือมนุษย์ คงต้องใช้เวลา และความร่วมมือทุกฝ่าย เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7