ทนายชี้ บริษัทไม่รับคนจบ ราชมงคล-ราชภัฏ-เอกชน ถูกฟ้องกลับได้ ถ้าเป็นของรัฐ

ทนายรณณรงค์ เผยปมบัณฑิตถูกบริษัทแจงไม่รับ ม.ราชมงคล, ราชภัฏ และเอกชน หากเป็นเอกชนไม่ผิด แต่ถ้าเป็นของรัฐ สามารถฟ้องกลับได้
จากกรณีดราม่าร้อน หลังโลกออนไลน์มีการเผยภาพที่บริษัทแห่งหนึ่งตอบกลับอีเมลสมัครงาน โดยระบุชัดเจนว่า บริษัทไม่สะดวกรับพนักงานวุฒิ ป.ตรี ที่จบจาก ม.ราชมงคล, ราชภัฏ และเอกชน จนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักนั้น

เกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้น วันที่ 26 มกราคม 2561 นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ทนายความชื่อดังเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ทนายคู่ใจ เปิดเผยกับเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ ว่า การที่บริษัทระบุเจาะจงว่าไม่รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยใดบ้างนั้น ถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็สามารถทำได้ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบาย แต่ถ้าหากบริษัท หรือหน่วยงานที่รับสมัครเป็นหน่วยงานของภาครัฐ การทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฎิบัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27

สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้
อย่างไรก็ดี ทนายรณณรงค์ ระบุว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานรัฐจะไม่มีการปฎิเสธตรง ๆ เช่นนี้ ฉะนั้นผู้ที่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลนี้สามารถฟ้องกลับได้ ส่วนจะได้รับการชดเชยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่จะต้องมาดูกันในภายหลัง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม