ทางเดินแม่เหล็กเพื่อคนตาบอด

สำนักงานเขตตลิ่งชัน คิดค้นทางเดินแม่เหล็กด้วยถ่านไฟฉาย สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและไม่เกิดอันตราย

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้ริเริ่มนำแนวคิดนวัตกรรมนำถ่านไฟฉายหรือถ่านอัลคาไลน์มาทำทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา พร้อมเปิดเผยแนวคิดนี้อย่างน่าสนใจว่า หลังมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน แล้วเห็นว่ามีการรีไซเคิลนำถ่านไฟฉายหรือถ่านอัลคาไลน์ที่ใช้แล้วมาคัดแยก เพื่อนำผงถ่านที่ใช้แล้วไปสังเคราะห์เอาผงแม่เหล็ก หรือเฟอร์โรแมกเนติกไปใช้ประโยชน์ได้

แนวคิดนี้มองว่าจะสามารถช่วยจัดการถ่านไฟฉายที่มีปริมาณมากในกรุงเทพฯ ได้มากกว่าการจะนำไปทิ้งแบบไม่เกิดประโยชน์ การทิ้งถ่านไฟฉายโดยปกติหากเป็นวิธีฝังกลบต้องเป็นการฝังกลบด้วยวิธีพิเศษเท่านั้น เพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจมีสารเคมีที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่วนนี้หากนำมาใช้ประโยชน์ให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กมันจะได้ประโยชน์มากกว่า

นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดการใช้วัตถุมาทำแม่เหล็ก รวมถึงลดการจัดการของเสียได้อย่างมีคุณค่า ที่สำคัญยังช่วยให้การกำจัดได้อย่างถูกวิธี จึงกลายเป็นแนวคิดที่มาในการทำทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตาจากถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรุงเทพฯ

ขอบคุณ สสส.