ประวัติศาสตร์การพัฒนาของเซลล์ประสาท

ประวัติศาสตร์การพัฒนาของเซลล์ประสาทอายุน้อยเข้ากับบทบาทที่เกิดขึ้นใหม่ของพวกเขาในระบบประสาทนำเสนอหน้าต่างใหม่สู่วิธีที่สมองจัดระเบียบตัวเองฉันมองว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประสาทมุมมองใหม่ คุณต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการพัฒนาตัวอ่อนทั้งหมดในระดับเซลล์เดียว

ไม่ยากที่จะหากล้องจุลทรรศน์ที่สามารถถ่ายภาพพื้นที่ขนาดใหญ่หรือจับภาพรายละเอียดที่เล็กที่สุดหรือถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน สำหรับการทดลองนี้ทีมของ Keller จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในครั้งเดียวและในสิ่งมีชีวิตที่บอบบางเพื่อบู๊ต คุณไม่ต้องการประนีประนอมใด ๆมันจะต้องสมบูรณ์แบบ