ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาร้ายแรงต่อหลายรัฐบาล

ตัวแทนจากลาวจีนพม่าไทยกัมพูชาและเวียดนามรวมตัวกันที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเปิดศูนย์ที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการสนับสนุนการต่อสู้กับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค พิธีเปิดศูนย์ประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยของแม่น้ำโขง – นครหลวงเวียงจันทน์ (SMCC) มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณประโยชน์

และข้าราชการควบคุมและกำกับยาพลเอกสมเด็จถิษาธรรมและอธิบดีกรมตำรวจแห่งชาตินายจัตวา นายแพทย์ดร. ทองคํากล่าวในพิธีสมโภชพลเอกสมวรกล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาร้ายแรงต่อหลายรัฐบาลทั่วโลก ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความมั่นคงและความมั่นคงของโลก ต้องใช้ความพยายามร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้