ภาวะน้ำมูกไหลมาก เกิดจากอะไร รักษาได้หรือไม่

ภาวะน้ำมูกไหลที่เราคุ้นเคยอาจแสดงออกถึงไข้หวัด แต่ในบางครั้งก็อาจแสดงออกถึงปัญหาอื่นได้เช่นกัน อย่างในกรณีที่มีน้ำมูกไหลมากนั้น หลายคนอาจยังสงสัยอยู่ว่าเกิดจากอะไรและรักษาได้หรือไม่

อ.นพ.โอบจุฬ ตราชู ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า ในภาวะน้ำมูกไหลมากบางรายพบว่ามีอาการน้ำมูกไหลต่อเนื่องหลายเดือน และอาจพบว่ามีน้ำมูกไหลมากในบางเวลา เช่น หลังตื่นนอน บางรายทานของเผ็ดหรือของร้อนก็ส่งผลให้เกิดน้ำมูกไหล และมีอาการเรื้อรัง โดยสาเหตุของการเกิดภาวะน้ำมูกไหลมากนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน หากพบแพทย์ แพทย์จะทำการจำแนกดูก่อนว่าใช้น้ำมูกจริงหรือไม่

ในกรณีที่เป็นน้ำมูกจริงนั้น สาเหตุหลักของการเกิดน้ำมูกคือจมูกมีการสร้างสารคัดหลั่งขึ้น ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน เช่น ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ หรือกระทั่งมะเร็งในโพรงจมูก ที่มักพบในผู้สูงอายุ

อ. นพ.โอบจุฬ กล่าวเพิ่มอีกว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ ได้แก่ ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และอื่นๆ หากพบแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น การมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น ซึ่งอาจแสดงถึงสาเหตุของภาวะน้ำมูกไหลมากที่เกี่ยวข้องกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่กล่าวไปในข้างต้นถึงตัวโรคที่ทำให้เกิดภาวะน้ำมูกไหลมากนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดา ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงโรคที่มีความอันตรายอย่างโรคมะเร็งโพรงจมูก ดังนั้นหากพบว่ามีภาวะน้ำมูกไหลมากเกิดขึ้น ควรพบแพทย์จะดีที่สุด เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด และรับการรักษาที่ถูกต้อง

ขอบคุณ สสส.