รองเลขาฯกกต.ผุดไอเดียตั้งสินบนรางวัลการซื้อเสียง

“กกต.”ตั้งงบเลือกตั้ง 5,800 ล้าน เหตุต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหาเสียงให้พรรคการเมือง หวังตัดทุนสามานย์ออกจากระบบ ผุดไอเดียตั้งสินบนรางวัลการซื้อเสียง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวบรรยายเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในการประชุมผู้บริหารสำนักงาน กกต.

เพื่อเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งตอนหนึ่งว่า คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะได้รับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งสำนักงาน กกต.จะต้องจัดทำประเด็นโต้แย้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกกต. โดยเบื้องต้นเห็นว่าประเด็นที่มีความเป็นไปได้ที่จะต้องทำความเห็นโต้แย้ง คือ ระยะเวลาลงคะแนน ระหว่าง 07.00 น.-17.00 น. ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าการเลือกตั้งจัดในวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่ผู้ใช้สิทธิจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบสบายๆ คงไม่มีใครตื่นตั้งแต่ตีห้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ห่างไกลอีก และที่สำคัญประเด็นนี้ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดไว้ จึงไม่ทราบว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเรื่องจัดมหรสพในการหาเสียง ก็ไม่แน่ใจว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ เพราะเมื่อมีการเปิดโอกาสให้จัดมหรสพได้อาจจะถือเป็นการจูงใจทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ และยังทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นมา หากเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างกับไม่ปฏิรูป เพราะเป็นเหมือนการหาเสียงแบบเดิม ทั้งที่เรื่องนี้ กกต.มองว่า พยายามจะลดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง เพื่อไม่ให้ระบบทุนเข้ามาแทรกแซง และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้น ซึ่งพรรคการเมืองเองก็เห็นด้วย แต่พอมีการแก้ไขให้สามารถจัดมหรสพได้ก็อาจจะทำให้มีคำถามว่าจะมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกันหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews