สนามบินตรังเครื่องดีเลย์กว่า 2 ชม. เหตุท้องฟ้าปิด

สนามบินตรังเครื่องดีเลย์กว่า 2 ชม. เหตุท้องฟ้าปิด
ทัศนะวิสัยไม่ดี ท้องฟ้าปิด ผู้โดยสารตกค้างสนามบินตรัง นานกว่า 2 ชั่วโมง ต้องนำเครื่องไปลงจอดสนามบินหาดใหญ่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เมื่อเวลา 11.40น.วันที่ 29 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ท่าอากาศยานตรัง มีญาติของผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ออกของ 2 สายการบิน คือสายการบินนกแอร์และสายการบินแอร์เอเชีย ต้องรออยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน เนื่องจากสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทัศนะวิสัยไม่ดี ท้องฟ้าปิด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานตรัง ซึ่งสายการบินแอร์เอเชียต้องนำเครื่องบิน เที่ยวบินที่ FD 3241ซึ่งออกจากสนามบินดอนเมือง เวลา 08.20 น.ไปลงจอดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นการชั่วคราวนานเกือบ 2ชม.รอจนกว่าสภาพฝนลดน้อยลงจึงนำเครื่องบินกลับมาลงจอดที่ท่าอากาศยานตรัง เมื่อเวลา 11.40น.ได้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้เครื่องดีเลย์กว่าเวลาปกติกว่า 2ชม.ส่วนสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7406 ออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา 09.25น.และถึงสนามบินตรังเวลา 10.25 น.จำเป็นต้องเลื่อนเวลาการเดินทางออกไปเป็นการชั่วคราวเช่นกัน

พ.จ.อ. เมืองชล วงษ์สุวรรณ ผอ.ท่าอากาศย่านตรัง กล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการนำเครื่องลงจอดสายการบินจึงจำเป็นต้องรอให้อากาศเปิดให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาท้องฟ้ามีเมฆมาก การมองเห็นของนักบินไม่ดี ทำให้นำเครื่องลงจอดที่สนามบินตรังไม่ได้จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยการนำเครื่องไปจอดที่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการชั่วคราวส่งผลให้ผู้โดยสายล่าช้าในการเดินทางกว่ากำหนด 2 ชม.อย่างไรก็ตามสำหรับผู้โดยสายที่ประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานตรังไปกรุงเทพฯก็ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์