สรรพากรเอาจริง ! ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส “คนเลี่ยงภาษี” ผ่านเว็บไซต์

กรมสรรพากร เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส “คนเลี่ยงภาษี” เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 หลังพบมีหลายธุรกิจเสียภาษีไม่ถูกต้อง

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการเลี่ยงภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์กรมสรรพากรได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง, ไม่ออกใบกำกับภาษี, ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง, ลูกค้าขอใบกำกับภาษีแล้วถูกบวก VAT เพิ่ม หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นการเลี่ยงภาษี สามารถแจ้งได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยสามารถส่งภาพถ่าย และที่ตั้งกิจการ (Location) ให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะไม่ถูกเปิดเผยในทุกกรณีและถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ

กรมสรรพากร
สำหรับการพัฒนาระบบดังกล่าว ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี รวมทั้งเป็นการขยายฐานภาษีเงินได้ไปพร้อมกัน เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน และพบว่าบางส่วนยังไม่อยู่ในระบบภาษี อาทิ ธุรกิจเงินสด (Cash Economy) และธุรกิจออนไลน์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี การแจ้งเบาะแส จะต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งบุคคลอื่น เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จ ผู้แจ้งจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 และการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อมูลแหล่งภาษี ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้แจ้งในการติดตามผลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่หรือกรมสรรพากร

ขอบคุณข้อมูล จาก kapook.com