เกาหลีใต้เตือน ปชช. เลี่ยงเดินทางมา ไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเกาหลีใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากผู้ที่เคยเดินทางไปยังไทย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น รัฐบาลเกาหลีใต้จึงเห็นควรที่จะแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประวัติของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากจีน รวมไปถึงยังเตือนให้ลดการเดินทางไปประเทศเหล่านั้นหากไม่จำเป็น

รัฐมนตรีสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมของเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้แนะนำให้ประชาชนเกาหลีใต้ลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากไม่จำเป็นคำกล่าวแนะนำนี้เป็นมาตรการจาก การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย อย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่า ไม่ใช่มาตรการในการเตือนภัย 4 ระดับของเกาหลีที่มีตั้งแต่ระดับคำเตือนขณะเดินทาง การงดเว้นการเดินทาง การอพยพและจนถึงการห้ามเดินทาง แต่มาตรการดังกล่าวเพียงแต่เป็นการแนะนำเท่านั้น