4 วิธี เดินทางกลับบ้านปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสุขบัญญัติ 4 วิธีก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการขับรถไม่ประมาท มีสติตื่นตัว งดดื่มสุรา และไม่ขับรถเร็ว นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ใช้เวลากับครอบครัว และเล่นน้ำสงกรานต์

ซึ่งทุกปีมักพบการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถในปี 2560 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) รายงานว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุพบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 307 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 40 ราย และผู้บาดเจ็บ 323 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก คือ 1.เมาสุรา 2.ขับรถเร็วเกินกำหนด และ 3.ตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถปิกอัพ สาเหตุสำคัญเกิดจากการผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวแนะประชาชนให้ยึดหลักสุขบัญญัติ เน้น 4 วิธี ได้แก่ 1) ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ขับขี่รถปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร และคาดเข็มขัดนิรภัย กรณีขับรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง 2) ไม่ขับเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ให้นึกถึงครอบครัวคนรักที่รออยู่ที่บ้าน 3) มีสติอยู่เสมอ ไม่คุยโทรศัพท์และเล่นโซเชียลขณะขับรถ 4) งดดื่มสุราและของมึนเมาขณะขับรถ ถ้ารู้สึกง่วงให้ใช้วิธีการจิบน้ำหรือเครื่องดื่มที่สดชื่น เพื่อให้ตื่นตัวรวมถึงการเปิดเพลงป้องกันการง่วงนอนและหลับในขณะขับรถ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth