benz ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย

benz ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครก็ตาม เพราะถ้าหากเกิดแล้วย่อมมีความสูญเสียตามมาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียที่เล็กน้อยอย่างเสียเงินค่าซ่อมหรือรักษาพยาบาลในการทำแผลตลอดจนการสูญเสียที่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น การเสียชีวิตนั่นเอง

แต่อุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดได้ เราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง วันนี้เราเลยมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัยมาแนะนำทุกคนกันค่ะ

ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากอะไรบ้าง

ตัวบุคคล
รถยนต์
ถนนหนทาง
สภาพแวดล้อม
โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุมีด้วยกันหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพของรถ ถนนหนทาง สภาพแวดล้อมในการขับรถ หรือแม้แต่ตัวของผู้ขับขี่หรือคนขับเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวผู้ขับขี่

การขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด
การขัดรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
การแซงรถอย่างผิดกฎหมาย
การขับรถโดยที่ไม่เปิดไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน
การขับรถโดยไม่ให้สัญญาณก่อนจอดรถ ชะลอรถและเลี้ยวรถ
ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย

หลัก “5 ร.” จาก กองบังคับการตำรวจจราจร

1.รอบรู้เรื่อง “รถ”

การที่จะเป็นผู้ที่ขับรถที่ดีจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับรถที่ขับเป็นอย่างดี คอยหมั่นตรวจดูสภาพรถ คอยตรวจเช็คว่ารถมีข้อบกพร่องตรงส่วนไหนรึเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่จะต้อง ขับรถทางไกล เช่น ขับรถไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด เป็นต้น สิ่งที่ควรตรวจเป็นประจำ คือ เครื่องยนต์, ห้ามล้อ, ยาง, นอตบังคับล้อ, พวงมาลัย, ที่ปัดน้ำฝน, กระจกส่องหลัง และ ไฟ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นที่เราต้องควรตรวจเพราะเกิดเสียขึ้นมาระหว่างทางก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

2 .รอบรู้เรื่อง “ทาง”

การขับรถจำเป็นที่เราจะต้องรู้เส้นทางที่เราจะไป เนื่องจากทางแต่ละสายก็จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆและภูมิประเทศของสถานที่ที่เราจะขับรถไป

ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเส้นทางต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้นจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นกัน

เพราะถ้าหากเราไม่รู้เส้นทาง ขับแบบลังเล อาจจะทำให้รถคันอื่นๆขับมาชนได้ นอกจากนี้เราต้อง ปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมาย ต่างๆด้วยเช่นกัน

3. รอบรู้ “วิธีการขับรถ”

การขับรถให้ปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขับรถก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้อง รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลัน เช่น ถ้าเราขับมาด้วยความเร็วแล้วมีสุนัขวิ่งผ่านตัดหน้า เราจะต้องตัดสินใจทันทีว่าจะหักหลบหรือชนกับสุนัขตัวนั้น เป็นต้น

4. รอบรู้เรื่อง “กฎจราจร”

กฎจราจรเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช่ถนนทุกคนต้องใช้และปฏิบัติตามไปในแนวเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ถ้าหากมีใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วย เช่น การขับรถปาดเข้าช่องตรงทางแยกโดยที่ไม่ต่อท้ายแถวก็จะทำให้รถติดมากยิ่งขึ้นไปจากเดิม เป็นต้น

5. รอบรู้เรื่อง “มารยาทในการขับรถ”

มารยาทในการขับรถเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีในการขับรถ การใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่ควรแสดงความอะลุ้มอะล่วย เห็นใจและให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่น หลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทหรือสีหน้าที่ไม่สมควรออกมา